علامت بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری های بدون علامت

بیماری های بدون علامت

بیماری های بدون علامت پوکی استخوان به خودی خود هیچ علائم و نشانه ای ندارد برخی از بیماری ها به دلیل عدم وجود علائم در مراحل اولیه  مشخص نمی شود بیماری هایی که علامت ندارند برایتان معرفی می کنیم تا در این باره بیشتر بدانید. همانطوری که می‌دانید تشخیص زودهنگام علائم بیماری کلید ...