علائم برف کوری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علائم و راه درمان آن برف کوری

علائم و راه درمان آن برف کوری

علائم و راه درمان آن برف کوری افرادی که بدون عینک آفتابی در معرض برف یا یخ قرار می گیرند دچار برف کوری میشوند برف کوری، عارضه ای است مربوط به چشم که به دلیل قرار گرفتن چشم ها در معرض بازتاب اشعه ماورای بنفش خورشید از روی سطح یخ یا برف ...