علائم اختلال میل جنسی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality

علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality

علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality داشتن رفتارها و افکار وسواسی جنسی در مورد همسر از علائم اختلال میل جنسی است داشتن میل جنسی زیاد و رفتارهای پرخطر جنسی - علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality میل جنسی مرحله‌ای روانشناختی است که طی آن، فرد تمایل به خیال‌پردازی و... یا داشتن فعالیت جنسی با فرد دیگری ...