علائم اختلال بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علائم اختلال خواب کودک

علائم اختلال خواب کودک

علائم اختلال خواب کودکاختلال خواب در کودکان را باید جدی گرفت چون هرگونه مشکلی در خواب کودک می‌تواند عاملی در تشدید سایر اختلالات روحی و روانی و البته جسمی او باشد. اما از کجا می‌توان دریافت که یک کودک دچار اختلالات خواب است؟والدین با بررسی حالات و رفتارهای کودک خود ...

علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality

علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality

علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality داشتن رفتارها و افکار وسواسی جنسی در مورد همسر از علائم اختلال میل جنسی است داشتن میل جنسی زیاد و رفتارهای پرخطر جنسی - علائم اختلال میل جنسی Hypersexuality میل جنسی مرحله‌ای روانشناختی است که طی آن، فرد تمایل به خیال‌پردازی و... یا داشتن فعالیت جنسی با فرد دیگری ...