عضلات شکمی عرضی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عضلات مرکزی بدن و نقش آنها

عضلات مرکزی بدن و نقش آنها

عضلات مرکزی بدن و نقش آنها عضلات راست شکم (رکتوس)، معروف‌ترین عضله‌ی مرکزی بدن است۵ عضله‌ی مرکزی بدن عضلات مرکزی، اصطلاح متداولی است که برای توصیف ماهیچه‌هایی که ستون فقرات، شکم، کمر و پایین کمر را کنترل می‌کنند، بکار می‌رود. تمرینات بسیاری از ورزشکاران، تنها به این امید که ناحیه‌ی میانی بدنشان ...