صورت بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ازبین بردن جای جوش های روی صورت

ازبین بردن جای جوش های روی صورت

ازبین بردن جای جوش های روی صورت پوست هایی که پر از جای جوش و آکنه هستند، باید مداوا شوند از بین جای جوش های روی صورت یکی از بهترین کارها و روشها برای داشتن پوستی صاف و شفاف است. با راهکارهای ساده زیر به راحتی جای جوش های صورت تان را ...

۱۴ بیماری در ۱۴ قسمت صورت

۱۴ بیماری در ۱۴ قسمت صورت

۱۴ بیماری در ۱۴ قسمت صورتتشخیص ۱۴ بیماری از ۱۴ قسمت صورت