صاف کردن شکم بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ماده های غذایی مفید که شکم را صاف می کنند

ماده های غذایی مفید که شکم را صاف می کنند

ماده های غذایی مفید که شکم را صاف می کنند   شکم بزرگ به دلیل مشکلات گوارشی و نفخ و تجمع گاز است داشتن شکمی صاف یک شبه حاصل نمی شود. خوشبختانه می شود با تکیه بر برخی مواد غذایی و صدالبته داشتن تحرک بدنی مناسب به هدف تناسب اندام و داشتن شکمی ...