شیر دادن به نوزاد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علل و دلیل شیر نحوردن نوزادان

علل و دلیل شیر نحوردن نوزادان

علل و دلیل شیر نحوردن نوزادان شیرخوار ممکن است گاهی به علت دل دردهاي کولیکی از شیر خوردن امتناع نمایدچرا در ماه های اول تولد نوزاد به سختی شیر می خورد؟چه باید کرد؟ بسته به سن شیرخوار علل امتناع از پستان و در نتیجه روش هاي تشویق او به گرفتن پستان متفاوت ...