شیر خشک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بعضی از نوزادان چرا شیر را در دهانشان نگه میدارند

بعضی از نوزادان چرا شیر را در دهانشان نگه میدارند

بعضی از نوزادان چرا شیر را در دهانشان نگه میدارندمهم‌ترین نشانه این عارضه در نوزادان، اختلال در وزن‌گیری کودکان استنگرانی بسیاری از مادران، شیر خوردن و جان گرفتن نوزادشان است. اما در این میان نوزادانی هم هستند که درست و حسابی شیر نمی‌خورند و آن را در دهان خود نگه ...