شادابی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

۱۰ روش برای شادابی پوست

۱۰ روش برای شادابی پوست

10 روش برای شادابی پوست  ● آب : نوشیدن مقادیرکافی آب در هرروز ، به پوست کمک می کند که ظاهری صاف ، نرم ،انعطاف پذیرو جوان تر داشته باشید. ● ویتامین c: ویتامین cبه بدن کمک می کند تا با عفونتها و بیماریها مبارزه نماید .سیستم ایمنی را تقویت کرده و نیزبهبود ...