سیگار و ابتلا بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

سیگار و ابتلا به بیماری های مهلک

سیگار و ابتلا به بیماری های مهلک

سیگار و ابتلا به بیماری های مهلک سیگار کشیدن فعال خطر ابتلا به دیابت را 37 درصد بیشتر می کند استنشاق دود سیگار و ابتلا به بیماری های مهلک آیا می دانستید که دود سیگار نیز می تواند یکی از منابع اصلی ابتلای افراد به دیابت باشد و اطرافیان فرد سیگار ی را ...