سوندهای ادراری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

سوندهای ادراری چیست

سوندهای ادراری چیست

سوندهای ادراری چیستبه احتمال زیاد تاكنون اصطلاح سوند ادراری را در بیمارستان ها و مراكز پزشكی درمانی زیاد شنیده‌اید و حتما حداقل تا این حد در مورد آنها می‌دانید كه این وسایل برای تسهیل و كمك به روند ادراركردن به‌كار می‌روند اما به‌طور قطع نكات مبهم و نادانسته‌های زیادی هم ...