سوالات رایج بیماری ایدز بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

سوالات رایج درباره بیماری ایدز

سوالات رایج درباره بیماری ایدز

سوالات رایج درباره بیماری ایدز HIV یک ویروس است، ایدز یک بیماری سوالات رایج درباره ایدز ایدز، طاعون قرن جدید است. ایدز تا به حال قربانیان زیادی گرفته؛ یعنی بیشتر از تعداد قربانیان طاعون در قرن نوزدهم و حتی بیشتر از تعداد قربانیان جنگ جهانی اول و دوم. باید کاری کرد؛ و برای ...