سه ماهه اول بارداری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بهترین روش های خوابیدن در بارداری

بهترین روش های خوابیدن در بارداری

بهترین روش های خوابیدن در بارداری زنان باردار به پشت نخوابند؛ زیرا خون‌رسانی به جنین مختل می‌شودزنان باردار به پشت نخوابند؛ زیرا خون‌رسانی به جنین مختل می‌شود و به شکم نیز نخوابند که دیوانگی، حماقت و خواب شیطانی است. یک محقق طب اسلامی توصیه‌هایی برای زنان باردار از منظر طب اسلامی را ...