زخم روی زبان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عجیب‌ترین بیماری‌های زبان رابشناسید

عجیب‌ترین بیماری‌های زبان رابشناسید

عجیب‌ترین بیماری‌های زبان رابشناسید تنباکو عامل مهم در بروز بیماری لوکوپلاکی است زبان که اغلب از آن به عنوان قوی‌ترین ماهیچه بدن یاد می‌شود، کارهای بسیاری برای بدنِ ما انجام می‌دهد. ما بدون زبان قادر به صحبت کردن یا غذا خوردن نخواهیم بود اما این عضو حیاتی و مهم گاهی دچار عارضه‌های عجیبی ...