رویش دندان ها بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

رویش دندان های دائمی در کودکان

رویش دندان های دائمی در کودکان

رویش دندان های دائمی در کودکان سن دندانی کودکان در برخی از موارد با سن تقویمی آنها تفاوت دارد «دختر من 7 سال دارد. 2 دندان جلویی فک پایینش در حال درآمدن است اما هنوز دندان شیری اش نیفتاده. تغذیه دخترم خیلی خوب است و زیاد شیر می خورد. می گویند دلیل ...