روماتیسم ستون بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

روماتیسم ستون فقرات

روماتیسم ستون فقرات

روماتیسم ستون فقرات  روماتیسم ستون فقرات جنبه ژنتیکی دارد هر وقت کسی از کمردرد شکایت می‌کند، در تشخیص ابتدایی به او می‌گویند احتمالا دیسک کمر دارد، اما کمتر کسی در مواجهه با چنین دردی حدس می‌زند که مبتلا به یک بیماری ژنتیک با عنوان روماتیسم ستون فقرات است.روماتیسم ستون فقرات یا A.S ...