روش کنترل وزن بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

روش کنترل وزن پس از ترک سیگار

روش کنترل وزن پس از ترک سیگار

روش کنترل وزن پس از ترک سیگار افزايش وزن بعد از ترک سيگار يکي از نگراني هاي افراد سيگاري است خطرات جدي سيگار و منافع ترک سيگارهنگامي که سيگار مي کشيد، ضربان قلب شما بالا مي رود و خود را در معرض 4000 نوع مواد شيميايي در دود سيگار قرار مي دهيد ...