روش معاینه سینه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نحوه معاینه سینه در زنان

نحوه معاینه سینه در زنان

نحوه معاینه سینه در زنان از طریق معاینه سینه می توان تغییرات بافت سینه را بررسی کردنحوه معاینه سینه در زناندر زنانی که معاینه سینه انجام می‌دهند، احتمال تشخیص زودهنگام سرطان خیلی بیشتر است. زنان می توانند با معاینه سینه هایشان هر چند وقت یکبار از وضعیت آن ها آگاه باشند ...