رنگ و بوی آن در حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عوارض های بوی رنگ برای خانم باردار

عوارض های بوی رنگ برای خانم باردار

عوارض های بوی رنگ برای خانم باردار بوی رنگ برای خانم های باردار بسیار مضر و خطرناک استبوی رنگ برای خانم های باردار بسیار مضر و خطرناک است و به علت وجود مواد شیمیایی در آن می تواند برای جنین خطرساز شود!برخی از خانم‌های باردار نه تنها خودشان را برای ورود ...