رنگ سال ۹۵ چیست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

رنگ سال ۱۳۹۵چیست

رنگ سال ۱۳۹۵چیست

رنگ سال 1395چیست رنگ صورتی کوارتز و آبی روشن دو رنگ انتخابی موسسه پنتون برای سال ۲۰۱۶ – ۱۳۹۵ رنگ سال ۹۵ موسسه پنتون که هر سال رنگ مربوط به سال جدید را اعلام می کند امسال نیز در اطلاعیه ای رنگ سال ۲۰۱۶ سال ۹۵ را اعلام کرد.از سال ۱۹۹۰ میلادی تا ...