رفلاکس معده بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

راه های مقابله با سوزش معده

راه های مقابله با سوزش معده

 فارسی طب: راه هاي مقابله با سوزش معده

رفلاکس معده و مواد غذایی مضر

رفلاکس معده و مواد غذایی مضر

رفلاکس معده و مواد غذایی مضر مصرف نوشیدنی های گازدار تأثیر منفی روی اسفنکتر مری می گذارد قهوه، چای و نوشابه های کولا این نوشیدنی ها حاوی کافئین یا تئین هستند، این ماده موجب سست شدن اسفنکتر مری و بالا آمدن اسیدها می شود. از سوی دیگر، ممکن است کافئین و تئین مخاط ...