رفتار با نوجوانان در سن بلوغ بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نحوه رام کردن نوجوانان امروزی

نحوه رام کردن نوجوانان امروزی

نحوه رام کردن نوجوانان امروزی یكی ازبزرگ‌ترین مشكلات بین والدین و فرزندان درنوجوانی، پرخاشگری و خشم فرزندان استسال‌ها منتظر بوده‌اید كه كودكی فرزندتان تمام شود تا نوجوانی و جوانی‌اش را ببینید. خوش‌بینانه برایش نقشه‌ها وآرزوهای زیادی هم داشته‌اید اما حالا كه درآستانه بلوغ قرار گرفته، با گوشه‌گیری، ناسازگاری‌ها و بعضی‌رفتارهای عجیب ...