راههای جلوگیری از احتلام بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

جلوگیری احتلام یا خروج مایع منی در خواب

جلوگیری احتلام یا خروج مایع منی در خواب

جلوگیری احتلام یا خروج مایع منی در خواب اگر احتلام هر روز و يا هر دو روز يكبار اتفاق بيفتد غير طبيعي است احتلام (خروج مایع منی در خواب) احتلام از انواع انزال است و عبارت است از خارج شدن منی از انسان در هنگام خواب.  اگر احتلام یا خروج مایع منی در ...