راز‌های زیبایی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

راز های زیبایی مادر‌بزرگ‌ها

راز های زیبایی مادر‌بزرگ‌ها

راز های زیبایی مادر‌بزرگ‌ها مادربزرگ‌ها همیشه با مواد شیمیایی و آرایشی مخالف هستند مادربزرگ‌ها همیشه راه‌های خلاقانه و جالبی برای حل هر مشکلی دارند. فقط کافی است سری به آشپزخانه بزنند و با یک کاسه و چند میوه و چند روغن با یک معجون زیبایی برگردند. دیگر نه خبری از جوش هست ...