رابطه جنسی بعد از زایمان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درباره نزدیکی بعد از زایمان

درباره نزدیکی بعد از زایمان

درباره نزدیکی بعد از زایمان نزدیکی بعد از زایمان بسیار متفاوت و در عین حال جذاب است اطلاعاتی راجع به نزدیکی بعد از زایمان برای نزدیکی بعد از زایمان تا چند هفته باید منتظر بمانیم و بهتر است چه مراقبت ها و چه نکاتی را رعایت کنیم تا به مشکل برنخوریم، می خواهیم ...

بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان

بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان

بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان  معمولاً اولین رابطه ی جنسی پس از زایمان ناخوشایند، دردناک و شاید بدون لذت باشد راهکارهایی برای بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان به تازگی وارد دوران زیبای مادری شده اید و وجودتان از عشق به کودک و همسرتان آکنده است. اما وقتی زمان رابطه ی جنسی ...