دوره سالمندی و درمان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

 علت کاهش میل جنسی در دوره سالمندی و درمان

 علت کاهش میل جنسی در دوره سالمندی و درمان

علت کاهش میل جنسی در دوره سالمندی و درمان خشکی واژن در زنان باعث عدم تمایل آنها به برقراری رابطه جنسی میشود علت کاهش میل جنسی در دوره سالمندی و راهکارهایی برای رفع آن اهمیت رابطه جنسی در دوران سالمندی خیلی از ما فکر می کنیم که سالمندان تمایلی به برقراری روابط زناشویی ندارند ...