دلایل واریس پا در حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

واریس دوران بارداری

واریس دوران بارداری

واریس دوران بارداری واریس، تورم رگ های سطح پوست است که در برخی موارد نیز دردناک می شودواریس، تورم رگ های سطح پوست است که در برخی موارد نیز دردناک می شود. این رگ ها معمولا در ناحیه ساق پا یا ران ها و به رنگ های آبی تیره یا بنفش ...