درپوش مسواک Brushield بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ساخت نخستین درپوش ضد باکتری مسواک

ساخت نخستین درپوش ضد باکتری مسواک

ساخت نخستین درپوش ضد باکتری مسواک درپوش ضد باکتری Brushield از آلومینیوم مورد استفاده در هواپیما ساخته شد است Brushield، نخستین درپوش ضدباکتری مسواک در جهان در میان خطراتی که مسواک‌ها با آن‌ها مواجهند، می‌توان به خشک نکردن آن‌ها بعد از هر بار استفاده، انتقال آلودگی بین مسواک‌ها و نیز میکروب‌های‌ موجود در ...