درمان کمردرد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

پیشگیری از کمردرد هنگام رانندگی

پیشگیری از کمردرد هنگام رانندگی

پیشگیری از کمردرد هنگام رانندگی از عوامل اصلی کمردرد حین رانندگی نشستن‌ مداوم و طولانی در اتومبیل است چگونه بدون کمر درد رانندگی کنیم؟ بیشتر مردم حداقل یک بار در طول زندگی خود کمردرد را تجربه می‌کنند و می‌توان گفت دومین علت مراجعه به پزشکان، بروز این عارضه است. علت‌های بسیار زیاد و ...