درمان نشدن بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان نشدن بیماری افسردگی با ازدواج

درمان نشدن بیماری افسردگی با ازدواج

درمان نشدن بیماری افسردگی با ازدواج بیماری افسردگی دلایل و ریشه های متعددی را در بر دارد  بیماری افسردگی دلایل و ریشه های متعددی را در بر دارد که به اشتباه برای رفع آنها برخی افراد ازدواج را توصیه می کنند که متاسفانه این راه حل تاثیری در درمان افسردگی ندارد. متأسفانه برخی ...