درمان بیماری خود ایمنی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علائم و درمان بیماری خود ایمنی

علائم و درمان بیماری خود ایمنی

علائم و درمان بیماری خود ایمنی آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی است بیماری خود ایمنی بیماری است که توسط سیستم ایمنی بدن گسترش می یابد. زمانی که این سیستم در حال مبارزه با انواع بیماری هاست گاهی سلول های سالم بدن را به عنوان غریبه و عامل خارجی تشخیص داده و ...