درمان استرسی در زنان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان بی اختیاری ادراری استرسی در زنان

درمان بی اختیاری ادراری استرسی در زنان

درمان بی اختیاری ادراری استرسی در زنان  علت اصلی بی اختیاری ادراری استرسی در زنان ، افتادگی مثانه است بی اختیاری ادراری استرسی در خانم ها بی اختیاری ادراری هم در زن و هم در مرد انواع مختلف دارد. شایعترین نوع بی اختیاری ادراری در خانمها همین بی اختیاری ادراری استرسی است. از ...