دررفتگی لگن نوزاد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

راه های درمان دررفتگی لگن نوزاد

راه های درمان دررفتگی لگن نوزاد

راه های درمان دررفتگی لگن نوزاد  دررفتگی لگن نوزاد در ماه های اول زندگی علایم مشخصی ندارد آیا دررفتگی مادرزادی مفصل لگن، به معنی دررفتگی لگن زمان تولد است؟ نه، این مشکل در بدو تولد وجود ندارد چون در بدو تولد مفصل هنوز دررفتگی ندارد اما شل است و مستعد دررفتگی. گاهی هم ...