درد های در خانم های باردار بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

 علت این درد های در خانم های باردار

 علت این درد های در خانم های باردار

علت این درد های در خانم های باردار درد ناف در نیمه دوم بارداری اکثراً اگر سابقه جراحی نداشته باشند مربوط به پارگی ناف است یکی از سؤالات زنان باردار که در هفته بیست و سوم بارداری هستند این می باشد که چرا در ناحیه ناف احساس درد دارند. دکتر آرین جراح ...