دردهای حمله ای مقعد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

میگرن مقعدی

میگرن مقعدی

میگرن مقعدی  میگرن مقعدی اکثراً در خانم ها مشاهده می شود و به هیچ درمانی جواب نمی‌دهد یکی از مشکلات مزمن و مقاوم به درمان که کسی به آن فکر نمی کند دردهای مقعد است که به دلایل نزدیک با میگرن باید آن را میگرن مقعد نامید. چرا که این درد هم دائمی ...