درخت بید بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

استفاده از درخت بید یا آسپرین

استفاده از درخت بید یا آسپرین

استفاده از درخت بید یا آسپرین دم کرده ی پوست درخت بید یک مسکن طبیعی است و سلامت عمومی بدن را بهبود می دهد شاید برایتان عجیب باشد اما پوست درختان می تواند یکی از درمان های طبیعی برای مقابله با درد باشند. پوست درخت بید نیز یکی از ترکیبات آسپرین و ...