دانش آموزان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

وزن کوله پشتی دانش آموزان

وزن کوله پشتی دانش آموزان

وزن کوله پشتی دانش آموزان به لحاظ علمی، وزن کیف مدرسه و کوله پشتی نباید بیش از 20 درصد وزن دانش‌آموز باشد پارسانژاد، فیزیوتراپیست در پاسخ به سوال شهروندی درباره وزن مناسب کوله‌پشتی و کیف مناسب برای مدرسه، اظهار داشت: یکی از نکاتی که والدین و اولیا مدرسه باید نسبت به آن ...