داروهای گیاهی ضدپيری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

گیاهان دارویی ضدپیری

گیاهان دارویی ضدپیری

گياهان دارويی ضدپيری گياهان دارویی ضدپيری بنفشـه سه‌رنگداروشناختی و اثرات مهم بسیاری از افراد بنفشه سه‌رنگ را به عنوان یك گیاه زینتی می‌كارند و از زیبایی آن استفاده می‌كنند و افراد كمی از خواص دارویی و باارزش این ‌گونه از بنفشه آگاهی دارند. از بنفشه سه‌رنگ در طب سنتی و عامیانه ملل مختلف در ...