خواندنی درباره قلب بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

واقعیت های خواندنی درباره قلب

واقعیت های خواندنی درباره قلب

واقعیت های خواندنی درباره قلب چهار دریچه در قلب انسان وجود دارد واقعیت های خواندنی درباره قلب قلب اندامی است که خون حاوی اکسیژن و مواد مغذی را هر روز در سراسر بدن به جلو هل می دهد و به گردش درمی آورد. قلب در روز بیش از 100،000 بار خون پمپ می ...