خرچنگ بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

روش درمان استرس با خرچنگ

روش درمان استرس با خرچنگ

روش درمان استرس با خرچنگدرمان استرس با خرچنگ دانشمندان فرانسوی در مطالعات خود از این واقعیت بهره بردند که سخت‌پوستان در آب تاریک‌تر راحت‌ترند. پس از واردکردن مجموعه‌ای از شوک‌های الکتریکی ملایم به خرچنگ موردمطالعه، آن‌ها این موجود را در مارپیچ آکواریومی شامل تونل‌های تاریک و روشن قرار دادند.