حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

خوددرمانی در دوران حاملگی

خوددرمانی در دوران حاملگی

 فارسی طب : خوددرمانی در دوران حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی

عوارض پیکا در حاملگی منظور از پيكا خوردن مواد نامناسبي است كه از نظر تغذيه اي كم ارزش ، بي ارزش و يا مضر هستندمنظور از پيكا خوردن مواد نامناسبي است كه از نظر تغذيه اي كم ارزش ، بي ارزش و يا مضر هستند. در دوران بارداري اين مواد نامناسب اغلب ...

حاملگی مولار یا پوچ

حاملگی مولار یا پوچ

حاملگی مولار یا پوچ در باداری مولار تخم بارورشده یا هرگز به جنین تبدیل نمی شود یا به شکل غیر طبیعی رشد می کندبچه خوره در زنان باردار حاملگی مولار یا پوچ که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است، زمانی رخ می دهد که در تخم بارور شده، به ...

خوردن شکلات در زمان حاملگی

خوردن شکلات در زمان حاملگی

خوردن شکلات در زمان حاملگی زنانی که به دیابت بارداری مبتلا هستند باید از خوردن شکلات اجتناب کنندشکلات ماده غذایی دوست داشتنی و پرطرفدار است که حتی بیمارانی که محدودیت‌های غذایی دارند نمی‌توانند از خوردن آن دست بکشند، حتی اگر مجبور شوند کمتر از قبل شکلات بخورند.همه شکلات دوست دارند، از ...