تیروئید بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

سردی دست و پا یکی از علائم کم کاری تیروئید

سردی دست و پا یکی از علائم کم کاری تیروئید

سردی دست و پا یکی از علائم کم کاری تیروئید سردی دست و پا یکی از علائم کم کاری تیروئید می باشد قرار گرفتن در معرض هوای سرد همیشه با سرد شدن انگشتان دست همراه است. این اتفاق طبیعی است چون بدن خون بیشتری را به اندام های حیاتی مانند قلب، مغز ...