توصیه به زنان باردار دیابتی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

خانه تکانی در بارداری

خانه تکانی در بارداری

خانه تکانی در بارداری  کار با مواد شوینده خطرناک در دوران بارداری ممنوع استبرخی خانم‌ها در دوران بارداری دچار وضعیت خاصی می‌شوند و پزشک به منظور حفظ سلامت مادر و جنین فرد را از انجام کارهای سنگین منع و استراحت را توصیه می‌کند. یک نوزاد کوچولو می‌تواند زندگی‌تان را پر از ...