تمرینات با حمایت وزن بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تمرین ۱۵ دقیقه ای برای کاهش وزن

تمرین ۱۵ دقیقه ای برای کاهش وزن

تمرین 15 دقیقه ای برای کاهش وزن قدرت، پایه ی اساسی تمام عملکرد های فیزیکی است تمریناتی برای کاهش وزن و تقویت قوای بدنیکی از ورزش های فوق العاده تاثیر گذار، نوع ترکیبی با شدت بالا است. مثلا فرض کنید بین ورزش ناگهان بدون اینکه حتی فرصت کنید عرقتان را پاک ...