تمرینات ایزومتریک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تقویت عضلات بدن با تمرین ایزومتریک

تقویت عضلات بدن با تمرین ایزومتریک

تقویت عضلات بدن با تمرین ایزومتریک در تمرینات ایزومتریک عضلاتتان قوی می شوند، اما حرکتی نمی کنند تمرینات ورزشی ایزومتریک 1- زانو را روی تخت فشار دھيد. کلاھک  زانو را تا جايی که می توانيد  سفت کنيد. ۵ ثانيه اين حالت را حفظ کنيد و مجددا  تکرار کنيد. تمرینات ایزومتریک ویژه زانو 2- بايستيد.  زانوھا ...

تمرینات ایزومتریک بدون حرکت دادن عضلات

تمرینات ایزومتریک بدون حرکت دادن عضلات

تمرینات ایزومتریک بدون حرکت دادن عضلات در تمرینات ایزومتریک عضلاتتان قوی می شوند، اما حرکتی نمی کنند تمرینات ایزومتریک صحبت هایی که در مورد تناسب اندام می شود به گونه ای است که همه فکر می کنیم برای اینکه روی فرم باشیم حتما باید کلی وزنه بزنیم و حسابی عرق بریزیم، اما باور ...