تمام بیماریهای دستگاه تناسلی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تمام بیماریهای دستگاه تناسلی مردان

تمام بیماریهای دستگاه تناسلی مردان

تمام بیماریهای دستگاه تناسلی مردان کيست‌ها اپیدیدیم در مردان بالاى ۴۰ سال شايع هستند بیماریهای مرتبط با دستگاه تناسلی مردان - واريکوسل واريکوسل تجمعى از وريدهاى متسع است که اغلب سمت چپ کيسهٔ بيضه ايجاد مى‌شود و غالباً در لمس آن را به شکل ”کيسهٔ پر از کرم“ توصيف مى‌کنند. اين وريدهايى متورم به‌علت ...