تغذیه مناسب بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

در زمان کاهش وزن کدام میوه ها و سبزیجاتی را نباید مصرف کرد؟


  فارسی طب:در زمان کاهش وزن کدام میوه ها و سبزیجاتی را نباید مصرف کرد؟

ورزش های مناسب روحیه شما

ورزش های مناسب روحیه شما

ورزش های مناسب روحیه شما افراد عجول باید ورزش های سرعتی با شدت بالا را انجام دهند متناسب با روحیه خود ورزشتان را انتخاب کنید به صورت طبیعی، از آنجا که انسانیم مخلوقاتی احساسی هستیم و در میان احساسات بیشتر دوست داریم خوب، شاد و هیجان زده باشیم. اما همیشه اینطور نیست، گاهی ...