تشخیص بیماری از روی زبان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

برملا کردن بیماری ها با چشمان شما

برملا کردن بیماری ها با چشمان شما

برملا کردن بیماری ها با چشمان شما یک متخصص چشم خیلی زودتر از یک پزشک عمومی مشکلات بدن را متوجه شود چشم‌ها تنها پنجره‌هایی به سمت روح‌مان نیستند، اگر خوب دقت کنیم متوجه می‌شویم که این دو عضو بینا می‌توانند پنجره‌ای به سمت سلامتی‌مان نیز باشند. چشم‌های‌تان چه تحریک، قرمز و یا ...