تسكین قاعدگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تسکین دردهای قاعدگی به صورت طبیعی

تسکین دردهای قاعدگی به صورت طبیعی

تسكین دردهای قاعدگی به صورت طبیعی ورزش‌های سبك مثل پیاده روی می‌تواند برای کاهش درد قاعدگی مفید باشد کاهش دردهای قاعدگیدردهای قاعدگی با آنكه دردی طبیعی محسوب می‌شود اما گاهی تحمل آن غیرممكن است. خصوصا كه هر ماه این سیكل تكرار می‌شود و مسلما درد هم هرماه باید تحمل شود. اینجاست كه ...